Ballantines app - Ostavi dojam

  • Klijent: Pernod Ricard Slovenija
  • Elementi: kreativni dizajn, grafički dizajn, aplikacija
  • Kratak opis aktivnosti:

Vodik d. o. o. je razvio aplikaciju za Ballantine’s, koja potiče aktivnost korisnika na inovativan način – skeniranjem otiska prsta aplikacija otkriva karakter korisnika i kasnije umeće njegovu sliku u grafički prikaz koji odgovara karakteru korisnika. Svaki prikaz opisno je popraćen rečenicama: »vjeran sebi«, »Jednostavan, ali ljulja«, … Korisnik kasnije može dijeliti njegov / njezin lik kroz društve medije i time potaknuti druge da koriste aplikaciju. Aplikacija predstavlja suvremeni način aktiviranja promotivne i osobne uporabe, a ujedno naglašavajući ključnu poruku Ballantine’sa:. »Ostavi dojam, ali ostani vjeran sebi«