Javni Holding Ljubljana - Papir ne raste na drevesu

  • Naročnik: Javni Holding Ljubljana
  • Elementi akcije: landing page (www.jhl.si/eracun), letak, tisk, naslovljena in nenaslovljena distribucija, spletni bannerji, Facebook objave, medijski zakup, tiskani oglasi, LPP oglasi
  • Kratek opis akcije:

Agencija Vodik je za Javni holding Ljubljana (JHL) pripravila okoljsko ozaveščeno akcijo za povečanje uporabnikov e-računa za storitve Energetike Ljubljana, JP Vodovod-Kanalizacija in Snage. Potrošnja papirja je namreč še vedno visoka in negativno vpliva na prisilno krčenje gozdov ter življenjskega okolja živih bitij. Naj opomnimo še, da so drevesa naša pljuča, zmanjšujejo onesnaženost in obremenitev s hrupom. JHL se je z akcijo osredotočil na negativni vidik tiskanih računov ter ljudi spodbudil k varovanju okolja in prispevku za boljši svet.

Slogan opominja, da papirja ni na pretek, da moramo z njim bolj odgovorno ravnati in ohranjati življenje na, okoli in pod drevesi.