Tisk in distribucija – Zavarovalnica Triglav

  • Naročnik: Zavarovalnica Triglav
  • Elementi akcije: distribucija in tisk
  • Kratek opis akcije:

Z Zavarovalnico Triglav sodelujemo na področju informiranja specifičnih segmentov, ki jih lahko pokrijemo z nenaslovljeno direktno pošto. Poleg gospodinjstev lahko z distribucijo dosežemo tudi kmetije, vikende, podjetja, s.p.-je, hiše in bloke.