Ustvarjamo resničnost

  • Naročnik: Javni Holding Ljubljana in javna podjetja Energetika Ljubljana, Snaga, Ljubljanski potniški promet, JP Vodovod-Kanalizacija, ŽALE in Ljubljanska parkirišča in tržnice
  • Elementi akcije: 360° VR video, video uporabniške izkušnje, odnosi z javnostmi, sejemska izpostavitev
  • Kratek opis akcije:

Javni holding Ljubljana in javna podjetja Energetika Ljubljana, Snaga, Ljubljanski potniški promet, JP Vodovod-Kanalizacija, ŽALE in Ljubljanska parkirišča in tržnice v sodelovanju z agencijo Vodik so izkoristili tehnološko novost za komunikacijo z mladimi in predstavljajo nov virtualno-realni video, ki ponuja še ne videno in nedoživeto izkušnjo.

V 360° VR videu je gledalcu na inovativen način ponujeno doživetje kakšno je kakovostno bivalno okolje za katerega skrbijo tako javna podjetja kot tudi vsi, ki v njem živijo, delajo ali ga obiščejo, pa tudi doživetje, kako bi bilo, če za okolje ne bi skrbeli. S tako izkušnjo gledalcu želijo na zanimiv način predstaviti skupno odgovornost do ustvarjanja resničnosti in s tem spodbuditi sodelovanje za ohranitev kakovostnega bivalnega okolja.

Pogled skozi VR-očala gledalca popelje po ljubljanskih ulicah in mu ponuja posebno doživetje neprijetne neresničnosti in ga nato vrne v lepo resničnost, katere se še močneje zave in v njej z olajšanjem uživa.

S 360 stopinjskim videom in dodanimi post produkcijskimi elementi želijo Javni holding Ljubljana in javna podjetja ozaveščati predvsem mlade, ki virtualno izkušnjo doživljajo zelo doživeto.