Varnejša delovna mesta

EU-OSHA

NAROČNIK: EU-OSHA (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu) in MDDSZ (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

BLAGOVNA ZNAMKA: EU-OSHA

ELEMENTI: organizacija dogodkov, PR, družbena omrežja

LETO IZVEDBE: 2018-2019

Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) pomagamo pri ozaveščanju različnih javnosti glede tveganj za varnost in zdravje pri delu, ki so jim izpostavljene, ter njihovem preprečevanju. Cilj agencije je doseči varnejša in bolj zdrava delovna mesta v Evropi.

Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar

Agencija v letu 2019 praznuje že svojo 25. obletnico delovanja, v teh letih pa je tudi s pomočjo naše agencije uspešno nagovarjala ciljno občinstvo prek kampanj za zdravo delovno okolje, evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu ter številnih drugih dejavnosti ozaveščanja. Kampanje za zdravo delovno okolje so vodilna dejavnost ozaveščanja EU-OSHE z jasnim sporočilom: »Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel.«

Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi

Kampanja za obdobje 2018–2019 z naslovom Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta je namenjena ozaveščanju o tveganjih, ki jih povzročajo nevarne kemične snovi na delovnem mestu, ter spodbujanju kulture preprečevanja tveganj. V okviru te kampanje čez vse leto organiziramo mednarodne konference in simpozije z do 300 obiskovalci, tiskovne konference ter številne druge dejavnosti ozaveščanja.

OZAVEŠČANJE MLADIH

Prirejamo tudi projekte promocije varnosti in zdravja pri delu, s katerimi želimo spodbuditi kulturo varnosti med mladimi v Sloveniji. Mladim je treba privzgojiti kulturo varnosti, da jim lahko omogočimo varen začetek poklicne poti. Za srednješolce in študente prirejamo ogled dokumentarnih filmov s področja varnosti in zdravja pri delu, ki so prejemniki nagrade za zdravo delovno okolje na festivalu dokumentarnega in animiranega filma v Leipzigu (DOK Leipzig). Po predvajanju sledi še vodena razprava z moderatorjem. Z ogledi filmov želimo mlade opozoriti na pomembnost varnosti in zdravja na delovnem mestu.

Pri ozaveščanju otrok v osnovnih šolah glede varnosti in zdravja na delovnem mestu pa je v veliko pomoč lik Napo – evropski ambasador za zdravo delovno okolje, ki v nizu kratkih risanih filmov razlaga o pomembnih temah glede varnosti in zdravja na delovnem mestu.

null

89 % anketirancev meni, da se agencija EU-OSHA loteva pravih prednostnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu, 87 % pa jih poroča, da delo agencije predstavlja dodano vrednost k prizadevanjem nacionalnih organizacij za varnost in zdravje pri delu.

Raziskava o zadovoljstvu uporabnikov za leto 2018, EU-OSHA

 

 

null

Preverite, kakšno rešitev bi predlagali vam …