8 minut branja

Skupaj smo v tem, vsak član je pomemben

Dobesedno torpediralo nas je v povsem novo realnost. Ampak ker je človek prilagodljivo bitje, smo se, kaj smo drugega hoteli, situaciji tudi mi ustrezno prilagodili. Tudi na področju projektnega vodenja.

Prav tako v takšnih situacijah v ospredje najbolj pridejo odnosi, takšni in drugačni. Odnos z ekipo, odnos z naročnikom. In seveda se takrat tudi pokaže, kakšni so ti odnosi, koliko so trdni.

Zato je zdaj še toliko bolj pomembno, da ekipa stopi skupaj, si stoji ob strani in diha kot eno. Kar pomeni, da bo vsak član ekipe, ne glede na fizično razdaljo, dobro in vestno opravil svoje naloge. To je ključno tudi pri samem vodenju projektov. Kakšen odnos ima vodja projektov do svoje ekipe in ekipa do njega? Ali se lahko zanese nanje ali ne?

Po drugi strani lahko vidimo, v kakšnem odnosu smo s svojimi naročniki. Če je bil odnos že prej zasnovan na trdnih temeljih, se zdaj ne bo porušil, ampak se bo med nami in naročnikom stkala še močnejša vez.

Koliko je kaj trden odnos?

Mogoče se boste vprašali, kakšno povezavo ima to z vodenjem projektov. Po mojem mnenju je zelo pomembno, kako močno je ekipa povezana, torej kako trden je odnos med posameznimi člani ekipe in odnos vodje projektov do njih. Odnos je tudi trdnejši, če člani ekipe zagovarjajo in sledijo enakim vrednotam.

Ker smo družinska agencija, so nam vrednote, kot so odgovornost, kakovost, ekipno delo, empatija, integriteta in veselje do dela, zelo pomembne. In te vrednote nam v dani situaciji še kako pridejo prav, saj to pomeni, da se vodja projektov lahko brez skrbi zanese na svojo ekipo, da bo vsak član svoje delo opravil dobro, vestno, odgovorno in v danih rokih, ne glede na spremenjene delovne razmere. Kako trdne pa so vaše vrednote?

Projektno vodenje ekipa trden odnos ljudje

Stoječe sestanke smo prestavili v vsakodnevne (sicer sedeče) video klice

Pred časom smo uvedli jutranje stoječe sestanke, ki smo jih zdaj prestavili v virtualno obliko sedečih sestankov. Zakaj s tem nadaljujemo? Ker na ta način ohranjamo povezanost ekipe tudi na daljavo, kar je ključnega pomena. Na primer, ko nekdo potrebuje spodbudo, ga spodbujamo, ko kdo izpostavi, da se sooča s kakšnimi izzivi, skupaj iščemo rešitve.

Poleg vsega tega so seveda jutranji sestanki namenjeni pregledu nalog, ki jih ima vsak član ekipe, in razdelitvi novih s strani vodje projektov. Na tak način vodja uspešno sledi posameznim fazam projekta in preveri na primer, če so se morda pojavile kakšne dileme.

Z vidika uporabe nekih novih, dodatnih programov za vodenje projektov, se situacija ni kaj bistveno spremenila, saj smo večino uporabljali že prej. Razlika je le, da so se naši sestanki, tako interni kot z naročniki, zdaj preselili v virtualno obliko.

Projektno vodenje video klic sestanek

Dobra komunikacija reši marsikatero zagato

Ključ do uspešnega vodenja je dobra komunikacija. Komunikacija je rešitev za vse težave! Če smo prej v pisarni lahko stopili do sodelavca, da smo z njim predebatirali določeno nalogo, smo zdaj to prestavili na video klice, klepetalnike, telefone. Največkrat se namreč zgodi, da je razlog za »napačno« opravljeno nalogo ravno v nerazumevanju, v tistem šumu v komunikaciji, ki se rad prikrade vmes. Zato je dobra komunikacija tista, katere sporočilo je enako razumljeno na obe straneh – na strani sporočevalca in na strani prejemnika. V kolikor kdorkoli od njiju opazi, da mu manjkajo informacije za razumevanje, je ključno, da to pove in si jih pridobi.

Če vam je karkoli nejasnega ali nerazumljivega – vprašajte! Saj je to veliko bolje, kot da ostanete brez pomembnih informacij, ki bi vam pomagale dokončati dano nalogo.

Kateri kanal za medsebojno komunikacijo boste uporabili, je večinoma stvar izbire. Najprej mogoče uporabite pisni zapis informacij. V kolikor jih prejemnik ne bo razumel, uporabita še dodatno razlago v obliki (video) klica.

Brez učinkovite organizacije ne gre

K uspešnem vodenju projektov zagotovo spada tudi dobra ali recimo temu učinkovita organizacija, ki vključuje razdelitev nalog posameznim članom ekipe, pripravo časovnice, pri kateri so roki jasno definirani.

Skladno s tem je pomembno tudi določanje prioritet, kateri projekt ali naloga ima prednost ali večjo stopnjo nujnosti. Skrb, da se projekt izvaja v zastavljeni časovnici, je naloga vodje projektov, kot je tudi njegova naloga prijazno povprašati sodelavce, kako napredujejo s svojim delom in jih, če je to potrebno, opomniti glede prihajajočega roka oddaje projekta.

Ker smo si zdaj fizično precej bolj oddaljeni kot prej, takšne poizvedbe največkrat opravimo kar po telefonu ali pisno preko komunikacijskih programov. Medtem ko bedenje vodje nad izvedbo projekta ostaja tudi v dani situaciji nespremenjeno.

Razumevanje drug drugega

Pri delu od doma v dani situaciji nismo povsem sami, sploh tisti ne, ki imajo doma tudi otroke. Zato morajo le ti svoj čas razdeliti na službene obveznosti in na čas, namenjen otrokom. V tem primeru je ključno razumevanje drug drugega.

Zato ima recimo določen sodelavec urnik malce drugače razporejen kot ostali v ekipi; dopoldan čas preživlja z otroki, popoldan pa opravlja službene dolžnosti. V skladu s tem se tudi razporedi njegov seznam nalog in roki dokončanja. Namreč, vse se da, če je le prisoten posluh za sočloveka.

Projektno vodenje delo od doma otroci delovni urnik

Ni lepšega kot pohvala za dobro opravljeno delo

Tudi motivacija je ena od pomembnih stvari. V situaciji, ko nam manjka tega medsebojnega stika, je še toliko bolj pomembno, da drug drugega spodbujamo. Če smo prej to opravili v živo v pisarni, smo zdaj seveda primorani poiskati nove tehnike, ki bodo prav tako učinkovite. Največkrat se odločimo kar za spodbudo na skupinskem jutranjem virtualnem sestanku ali prek telefona. S tem ohranjamo tudi to človeško noto z vključenimi čustvenimi odzivi, ki jih je v obliki zapisane besede zagotovo bistveno manj.

Ko ima kdo v ekipi slab dan, ga bodrimo, ko mu nekaj ne gre, da spodbujamo, ko nalogo super opravi, se veselimo z njim … Zato ni lepšega, če te sodelavec pohvali za dobro opravljeno delo. S tem ti je polepšal dan in ti dal dodatno motivacijo.

Zato naj bodo pohvale in spodbude na rednem tedenskem, če ne celo dnevnem meniju, tako s strani vodje projektov kot tudi ostalih članov. Skupaj smo v dobrem in slabem in pomembno je ekipi dati vedeti, da bomo tudi to premagali s skupnimi močmi.

Ne pozabimo na rutino

Ključno je, da v tem času vseeno ohranjamo določeno rutino, na primer obeležujemo dogodke, ki smo jih prej skupaj praznovali v pisarni. Le da tokrat na malce drugačen način, ki pa je lahko še bolj izviren in kreativen. Tako smo tokrat prvič na daljavo praznovali rojstni dan sodelavca. Sicer vsak na svojem domu, a vseeno virtualno povezani v najlepših željah. In takšni dogodki nas le še bolj povežejo.

Virtualno praznovanje online srečanja projektno vodenje komunikacija

Utrjevanje vezi z naročniki

Poleg seveda nemotene izvedbe projektov našim naročnikom ta trenutek nudimo predvsem oporo. Da jim prisluhnemo, jih razumemo in jim po najboljših močeh pomagamo. In na ta način krepimo naš medsebojni odnos.