Reference
Dogodki

EU-OSHA: Varnejša delovna mesta

EU-OSHA

Naročnik:

EU-OSHA (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu) in MDDSZ (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Elementi:

organizacija dogodkov, PR, družbena omrežja

Organizacija tiskovne konference_Vodik

Naročnik:

EU-OSHA (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu) in MDDSZ (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Elementi:

organizacija dogodkov, PR, družbena omrežja

Poslanstvo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je ozaveščanje različnih javnosti glede tveganj za varnost in zdravje pri delu, ki so jim izpostavljene, ter njihovo preprečevanje. Cilj agencije je doseči varnejša in bolj zdrava delovna mesta v Evropi. Kampanje za zdravo delovno okolje so vodilna dejavnost ozaveščanja EU-OSHE z jasnim sporočilom: »Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel.«

Izziv

Z različnimi aktivnostmi nagovarjati ciljno občinstvo prek dogodkov in kampanj za zdravo delovno okolje, evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu ter številnih drugih dejavnosti ozaveščanja.

Organizacija dogodkov_pogostitev

Mednarodne konference in simpoziji

Kampanja za obdobje 2018–2019 z naslovnim pozivom »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta« je bila namenjena ozaveščanju o tveganjih, ki jih povzročajo nevarne kemične snovi na delovnem mestu, ter spodbujanju kulture preprečevanja tveganj. V okviru te kampanje smo skozi vse leto organizirali mednarodne konference in simpozije z do 300 obiskovalci, tiskovne konference ter številne druge dejavnosti ozaveščanja.

Promocijski dogodki in e-konference o varnosti in zdravju pri delu za mlade

Trenutno prirejamo projekte promocije varnosti in zdravja pri delu, s katerimi želimo spodbuditi kulturo varnosti med mladimi v Sloveniji. Mladim je treba privzgojiti kulturo varnosti, da jim lahko omogočimo varen začetek poklicne poti.

Za srednješolce in študente prirejamo ogled dokumentarnih filmov s področja varnosti in zdravja pri delu, ki so prejemniki nagrade za zdravo delovno okolje na festivalu dokumentarnega in animiranega filma v Leipzigu (DOK Leipzig). Po predvajanju sledi še vodena razprava z moderatorjem. Z ogledi filmov želimo mlade opozoriti na pomembnost varnosti in zdravja na delovnem mestu.

Pri ozaveščanju otrok v osnovnih šolah glede varnosti in zdravja na delovnem mestu pa je v veliko pomoč lik Napo – evropski ambasador za zdravo delovno okolje, ki v nizu kratkih risanih filmov razlaga o pomembnih temah glede varnosti in zdravja na delovnem mestu.

Organizacija dogodkov_novinarska konferenca

Uspeh aktivnosti EU-OSHA

89 % anketirancev meni, da se agencija EU-OSHA loteva pravih prednostnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu, 87 % pa jih poroča, da delo agencije predstavlja dodano vrednost k prizadevanjem nacionalnih organizacij za varnost in zdravje pri delu.

(Raziskava o zadovoljstvu uporabnikov za leto 2018, EU-OSHA)

Izjava naročnika

Agencija Vodik je leta 2018 postala podizvajalka Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). V sodelovanju z njo v Sloveniji izvajamo kampanje Zdravo delovno okolje in ozaveščamo delavce, delodajalce ter širšo javnost o najpomembnejših temah varnosti in zdravja pri delu. Ekipa Agencije Vodik se je izkazala za zanesljivo in profesionalno. Je ključna za uspešno izvedbo naših dogodkov.

Vladka Komel
Koordinatorica nacionalne informacijske točke EU-OSHA, MDDSZ
Pričnimo sodelovanje Pričnimo sodelovanje